Undervisere


Claus Bonde Hansen

Partner, Statsautoriseret revisor

 

BDO
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Birkemose Allé 39
6000 Kolding
Tlf: 76 35 56 00
Direkte: 76 35 56 94
Mobil: 40 57 03 01
Email: cbh@bdo.dk

 

Claus Bonde Hansen har været ansat siden 1. september 1994 og er i dag videnchef, partner og statsautoriseret revisor.

Videnchefen er ansvarlig for Videncentret. Videncentrets opgave er blandt andet:

 • Al faglig udvikling og sikring af faglig kvalitet mv.
 • Sparring på alle faglige spørgsmål
 • Udvikling af nye forretningsområder
 • Træning af alle medarbejdere i BDO
 • Udvikling og gennemførsel af eksterne kurser for kunder og kollegaer
 • Udvikling af revisions- og regnskabsværktøjer
 • Udvikling af brancher mv.

Claus varetager endvidere flere rådgivnings- og udviklingsopgaver for of­fent­lige instanser, børsnoterede virksomheder og andre større virksom­heder, der skal have rådgivning inden for digital indberetning, XBRL mv.

Claus er desuden en meget erfaren og anvendt foredragsholder og under­viser, særligt inden for områderne revisors erklæringer, revision og regnskab.

Erfaring

 • Revision af og regnskabsudarbejdelse for alle størrelse virksom­heder
 • Rådgivning omkring processer, omstruktureringer, selskabsretlige forhold mv.
 • Due diligence og virksomhedshandler
 • Rådgivning af SKAT, Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik m.fl. omkring XBRL og digital indberetning
 • Ansvarlig for og undervisning af fremtidens statsautoriserede revi­sorer (SR-akademiet) via FSR – Danske Revisorer

Jesper Steensbjerre

Partner, statsautoriseret revisor

 

BDO
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Birkemose Allé 39
6000 Kolding
Tlf: 76 35 56 00
Direkte: 76 35 56 65
Mobil: 25 61 70 47
E-mail: jsm@bdo.dk

Jesper er statsautoriseret revisor og partner på BDO’s kontor i Kolding.
Jesper er medlem af BDO’s interne kvalitetskontrol udvalg og yder løbende faglig sparring til medarbejdere og partnere i BDO’s region Syd, der beskæftiger mere end 100 revisorer.

Herudover passer Jesper en kundeportefølje bestående af små og mellemstore virksomheder.
Jesper har mere end 10 års undervisningserfaring på efteruddannelseskurser, herunder udlandskurser, SR-akademiet, samt FSR’s efteruddannelsesforløb.


Torben Bagge
Advokat (H), Partner, Leder af skatteafdelingen og bestyrelsesformand

 

TVC Advokatfirma
Søren Frichs Vej 42 A, 8230 Åbyhøj /
Havneholmen 25, 9., 1561 København V /
Københavnsvej 69, 1., 4000 Roskilde
Telefon: 70 11 08 00
Dir. telefon: 87 34 75 30
Mobil: 24 82 24 84
E-mail: tb@tvc.dk

Torben Bagge har været partner i Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen siden 2001 og er i
dag leder af TVC Advokatfirmas skatteafdeling, der består af skatteproces, skattterådgivning
og skattestrafferet. Skatteafdelingen består i dag af 19 jurister.

Torben er forfatter til en række artikler, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab.
Torben er medlem af Danske Advokaters Ekspertudvalg og medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater.

Undervisningserfaring

Torben har en meget betydelig undervisningserfaring, der går helt tilbage til 1990. Han er
ekstern lektor i skatteret og offentlig ret på Aarhus Universitet. Herudover afholder Torben
løbende kurser i forskellige aktuelle skatteretlige emner, ligesom han er fast underviser på
Master i SKAT.


Jørgen Frausing
Senior Tax Manager Senior Tax Manager

 

TVC Advokatfirma
Søren Frichs Vej 42 A, 8230 Åbyhøj /
Havneholmen 25, 9., 1561 København V /
Københavnsvej 69, 1., 4000 Roskilde
Telefon: 33 18 61 55
Mobil: 40 89 69 32
E-mail: jfr@tvc.dk
Afdeling: København

Jørgen Frausing har været ansat i TVC Advokatfirma siden 2010 og indgår i skatteafdelingen samt i afdelingen for generationsskifte, virksomhedsstruktur og omstrukturering. Jørgen Frausing har været ansat i TVC Advokatfirma siden 2010 og indgår i skatteafdelingen samt i afdelingen for generationsskifte, virksomhedsstruktur og omstrukturering.

Erhvervserfaring
1986 – Registreret revisor
1992 – Leder af afdelingen for Bikuben/BG Banks egne skatteforhold
2001 – Skattekonsulent i Foreningen Registrerede Revisorer
2006 – Leder af Info-revisions skatteafdeling
2010 – TVC Advokatfirma

Øvrige aktiviteter
Kursusvirksomhed
Har betydelig undervisningserfaring


Rune Grøndahl
Partner

 

KPMG Acor Tax
Bredskifte Allé 13
8210 Aarhus V
Telefon: 70 70 77 60
Mobil: 53 74 70 79
Email: rune.grondahl@kpmg.com

Hvem siger at moms, told og afgifter er kedeligt? At finde en mere kompetent formidler af disse emner end Rune Grøndahl er vanskeligt. Rune er Partner hos KMPG Actor Tax og rådgiver virksomheder om moms, told og afgifter.

Han er uddannet fuldmægtig hos SKAT, og har mere end 14 års erfaring fra Ernst & Young og KPMG. Hele 3 gange er Rune kåret til Årets underviser i jura, økonomi og IT af kursusudbyderen Confex.

Rune er redaktør af håndbøgerne Moms samt Told og Afgifter.

Særlige kompetencer

 • Moms, told og afgifter generelt
 • Særlige regler indenfor bilbranchen
 • Risikostyring, praktiske løsninger og optimering inden for skatter og afgifter
 • Moms- og afgiftssager

Bent Ramskov

Advokat (H) PH.D., HR (R)
Partner

 

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning
Telefon: 88 91 91 91
Direkte: 88 91 92 57
Mobil: 20 12 08 30
e-mail: bra@dahllaw.dk

Bent Ramskov har solid erfaring som advokat og har møderet for Højesteret.

Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv.

Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.

Bent Ramskov er uddannet HD i regnskabsvæsen og har en ph.d. i skatteret. Han er en meget brugt og anerkendt underviser og holder løbende en række kurser for andre rådgivere, især om skatteretlige emner. Han deltager i en række ERFA-grupper med skatteretlig vinkel og er forfatter til flere bøger og artikler om skatteretlige emner.

Han er leder af DAHLs afdeling for skat, selskabsret og privatret.


Ida Helena Gert Jensen
Partner, Tax

 

EY
Dirch Passer Allé 36
2000 Frederiksberg
Tlf: 73 23 30 00
Mobil: 25 29 35 68
Mail: ida.h.jensen@dk.ey.com

 • Ida kom til EY 1. april 2019 med mere end 25 års erfaring som skatterådgiver.
 • Ida er generalist indenfor både dansk og international erhvervs- og selskabsbeskatning, og har et særligt focus på ejerledede virksomheder og private client i bred forstand.
 • Ida er jurist fra Århus Universitet (1992).
 • Tax Partner, EY, 2019
  • Family Enterprise Leader, Denmark
 • Partner i BDO, leder af Skatte- og momsafdelingen, indtil 2019
 • Landsskatteretten, 1992-1999
 • Gennem årene deltaget i diverse udvalg og faglige bestyrelser, herunder FSR’s Skatteudvalg, Dansk Erhvervs Skattepolitiske Udvalg og redaktionen af Revision & Regnskabsvæsen.
 • Erfaren underviser

Særlige kompetencer

 • Erhvervs og selskabsbeskatning generelt
 • Ejerledere og Familiy Enterprise
 • Private Client
  • Hovedaktionærforhold
  • Generationsskifte
 • Omstrukturering
 • Fast ejendom (udviklingsprojekter og transaktioner)
 • Skattesager

Rune Tarnø
Partner, Advokat (L), LL.M.

 

TVC Advokatfirma
Søren Frichs Vej 42 A, 8230 Åbyhøj /
Havneholmen 25, 9., 1561 København V /
Københavnsvej 69, 1., 4000 Roskilde
Telefon: 87 34 75 71
Mobil: 23 45 53 97
E-mail: rut@tvc.dk
Afdeling: Roskilde

Rune har været ansat i TVC siden 2006, hvor han deltog i opstarten af afdelingen i Roskilde. Han er i dag partner med ansvar for erhvervsafdelingen i Roskilde.

Rune er en forretningsorienteret advokat med fokus på rådgivning af virksomhedsejere og virksomhedsledere indenfor selskabsretten, køb og salg af virksomhed (forretning) – M&A, køb og salg samt udvikling af fast ejendom, internationale retsforhold, kontrakter, herunder indgåelse og fortolkning af internationale aftaler.

Erhvervserfaring

1996 – Advokat hos J P Galmold & Co.
2006 – Advokat hos TVC Advokatfirma


René Moody Nielsen
Afdelingschef, Skat

 

Landbrug & fødevarer F.m.b.A.
SEGES
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N
Telefon: 87 40 66 43
Mobil: 23 31 40 17
E-mail: rmn@seges.dk

René er uddannet skatterevisor og har en Master i Skat samt en Skat Executive.

Han har arbejdet med skat i 35 år hos Skatteforvaltningen i Aarhus kommune, Deloitte og SEGES og arbejder pt. med beskatning af selskaber og aktionærer, virksomhedsordningen, ejer- og generationsskifte samt skat generelt.

René har arbejdet med beskatning indenfor landbruget siden 2006.

Han har tidligere undervist på skatterevisoruddannelsen i forskellige fag. I hans nuværende stilling underviser René ca. 50 dage om året indenfor ovennævnte områder.


Jens Faurholt
Registreret revisor

 

DLBR Revision
Godkendt revisionsanpartsselskab
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N
Tlf: 87 40 66 88
Mobil: 28 73 04 04
Email: jens.faurholt@dlbr-revision.dk

Jens er registreret revisor og ejer af revisionsfirmaet DLBR Revision. Jens har mere end 20 års erfaring inden for regnskab og revision og er bl.a. forfatter til bogen God regnskabspraksis i Dansk Landbrug.

I sin tidligere ansættelse på Videncentret for Landbrug har Jens bl.a. deltaget i arbejdet med etablering af et kvalitetsstyringssystem til brug for de lokale landbrugscentre samt en gennemgribende ajourføring af landbrugets bogføringssystem.

DLBR Revision betjener små og mellemstore kunder, hovedsageligt i selskabsform, både landbrug og øvrige brancher.

Undervisningserfaring
Jens er en erfaren underviser inden for Dansk Landbrugsrådgivning og underviser inden for erklæringer, revision og review samt regnskabsmæssige emner.

Eksternt har Jens undervist på Århus Universitet samt Finanssektorens Uddannelsescenter.


Michael Hansen

Ejer, byMichaelHansen

Mobil: 61 66 26 70
E-mail: info@bymichaelhansen.com
Website: www.bymichaelhansen.com

Michael stiftede i 2010 virksomheden byMichaelHansen med det formål at hjælpe andre med at blive bedre til at skabe resultater og realisere ambitiøse målsætninger i arbejdslivet og privat.

Michael Hansen har en fortid som professionel golfspiller og har efter en 10 år lang karriere og studier, de sidste 10 år arbejdet succesfuldt med lederskabsudvikling.

byMichaelHansen har mange års erfaring med undervisning I samarbejde med revisorbranchen – med profiler i alle typer funktioner og på alle niveauer.


Mads Christiansen
Praktiserende læge og investor

Mobil: 27 28 22 70
E-mail: madschristiansen007@gmail.com
Website: www.MadsCinvest.dk

Mads er uddannet praktiserende læge og er kendt for sine idéer til investering i værdipapirer og til hvordan man finder den næste vækstraket. Han nok mest kendt fra podcasten ”Millionærklubben”. Med et afkast på hele 266% blev Mads Christiansen en suveræn vinder af Millionærklubbens konkurrence om at blive den bedste aktiehandler i 2020. Den danske tech- og gaminginvestor opnåede dermed det højeste afkast på en ikke-gearet aktieportefølje i radioprogrammets historie.

Erhvervserfaring

 • Foredragsholder
 • Konsulent og rådgiver
 • Bestyrelsesmedlem
 • Porteføljeforvalter i Podcasten Millionærklubben
 • Driver podcasten Aktieuniverset, sammen med Mathias Boe
 • Driver investerings YouTube kanalen ‘The gaming and esport investor’

Camilla Poulsen
Senior tax manager, Master i SKAT

 

Revitax
Ewaldsgade 5
2200 København N
Tlf. 33 91 22 01
Direkte telefon: 33 77 81 09
E-mail: cap@revitax.com

Camilla, der er født i 1967, er skatterevisor og merkonom i revision, samt har en master i skat (MTL).

Camilla har været ansat hos SKAT fra 1993 til 1999, hvorefter hun skiftede til den private sektor for skatterådgivning. Camilla har været ansat hos Revitax siden 1. oktober 1999.

Camilla har i en lang årrække undervist revisorer på forskellige niveauer i forskellige discipliner inden for skatteretten.