Undervisere

 

Claus Bonde Hansen 10x15Claus Bonde Hansen

Partner, Statsautoriseret revisor

BDO
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Birkemose Allé 39
6000 Kolding
Tlf: 76 35 56 00
Direkte: 76 35 56 94
Mobil: 40 57 03 01
Email: cbh@bdo.dk

 

Claus Bonde Hansen har været ansat siden 1. september 1994 og er i dag videnchef, partner og statsautoriseret revisor.

Videnchefen er ansvarlig for Videncentret. Videncentrets opgave er blandt andet:

 • Al faglig udvikling og sikring af faglig kvalitet mv.
 • Sparring på alle faglige spørgsmål
 • Udvikling af nye forretningsområder
 • Træning af alle medarbejdere i BDO
 • Udvikling og gennemførsel af eksterne kurser for kunder og kollegaer
 • Udvikling af revisions- og regnskabsværktøjer
 • Udvikling af brancher mv.

Claus varetager endvidere flere rådgivnings- og udviklingsopgaver for of­fent­lige instanser, børsnoterede virksomheder og andre større virksom­heder, der skal have rådgivning inden for digital indberetning, XBRL mv.

Claus er desuden en meget erfaren og anvendt foredragsholder og under­viser, særligt inden for områderne revisors erklæringer, revision og regnskab.

Erfaring

 • Revision af og regnskabsudarbejdelse for alle størrelse virksom­heder
 • Rådgivning omkring processer, omstruktureringer, selskabsretlige forhold mv.
 • Due diligence og virksomhedshandler
 • Rådgivning af SKAT, Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik m.fl. omkring XBRL og digital indberetning
 • Ansvarlig for og undervisning af fremtidens statsautoriserede revi­sorer (SR-akademiet) via FSR – Danske Revisorer

 


Rune Grøndahl
Partner

 

KPMG Acor Tax
Bredskifte Allé 13
8210 Aarhus V
Tlf. 70 70 77 60
Mobil 53 74 70 79
Email: Rune.Grondahl@kpmg.dk

 

 

Hvem siger at moms, told og afgifter er kedeligt? At finde en mere kompetent formidler af disse emner end Rune Grøndahl er vanskeligt. Rune er Partner hos KMPG Actor Tax og rådgiver virksomheder om moms, told og afgifter.

Han er uddannet fuldmægtig hos SKAT, og har mere end 14 års erfaring fra Ernst & Young og KPMG. Hele 3 gange er Rune kåret til Årets underviser i jura, økonomi og IT af kursusudbyderen Confex.

Rune er redaktør af håndbøgerne Moms samt Told og Afgifter.

Særlige kompetencer:

 • Moms, told og afgifter generelt
 • Særlige regler indenfor bilbranchen
 • Risikostyring, praktiske løsninger og optimering inden for skatter og afgifter
 • Moms- og afgiftssager

Ida Helena Gert Jensen
Partner, Tax

 

EY
Dirch Passer Allé 36
2000 Frederiksberg
Tlf: 73 23 30 00
Mobil: 25 29 35 68
Mail: ida.h.jensen@dk.ey.com

 

 • Ida kom til EY 1. april 2019 med mere end 25 års erfaring som skatterådgiver.
 • Ida er generalist indenfor både dansk og international erhvervs- og selskabsbeskatning, og har et særligt focus på ejerledede virksomheder og private client i bred forstand.
 • Ida er jurist fra Århus Universitet (1992).
 • Tax Partner, EY, 2019
  • Family Enterprise Leader, Denmark
 • Partner i BDO, leder af Skatte- og momsafdelingen, indtil 2019
 • Landsskatteretten, 1992-1999
 • Gennem årene deltaget i diverse udvalg og faglige bestyrelser, herunder FSR’s Skatteudvalg, Dansk Erhvervs Skattepolitiske Udvalg og redaktionen af Revision & Regnskabsvæsen.
 • Erfaren underviser

Særlige kompetencer:

 • Erhvervs og selskabsbeskatning generelt
 • Ejerledere og Familiy Enterprise
 • Private Client
  • Hovedaktionærforhold
  • Generationsskifte
 • Omstrukturering
 • Fast ejendom (udviklingsprojekter og transaktioner)
 • Skattesager