Undervisere

JespJesperStensbjerreer Steensbjerre
Partner, statsautoriseret revisor

47 år

BDO
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Birkemose Allé 39
6000 Kolding
Tlf: 76 35 56 00
Direkte: 76 35 56 65
Mobil: 25 61 70 47
E-mail: jsm@bdo.dk

Jesper er statsautoriseret revisor og partner på BDO’s kontor i Kolding.

Jesper er medlem af BDO’s interne kvalitetskontrol udvalg og yder løbende faglig sparring til medarbejdere og partnere i BDO’s region Syd, der beskæftiger mere end 100 revisorer.

Herudover passer Jesper en kundeportefølje bestående af små og mellemstore virksomheder.

Jesper har mere end 10 års undervisningserfaring på efteruddannelseskurser, herunder udlandskurser, SR-akademiet, samt FSR’s efteruddannelsesforløb.

 


Claus Bonde Hansen 10x15Claus Bonde Hansen

Partner, Statsautoriseret revisor

47 år

BDO ScanRevision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Birkemose Allé 39
6000 Kolding
Tlf: 76 35 56 00
Direkte: 76 35 56 94
Mobil: 40 57 03 01
Email: cbh@bdo.dk

 

Claus Bonde Hansen har været ansat siden 1. september 1994 og er i dag videnchef, partner og statsautoriseret revisor.

Videnchefen er ansvarlig for Videncentret. Videncentrets opgave er blandt andet:

 • Al faglig udvikling og sikring af faglig kvalitet mv.
 • Sparring på alle faglige spørgsmål
 • Udvikling af nye forretningsområder
 • Træning af alle medarbejdere i BDO
 • Udvikling og gennemførsel af eksterne kurser for kunder og kollegaer
 • Udvikling af revisions- og regnskabsværktøjer
 • Udvikling af brancher mv.

Claus varetager endvidere flere rådgivnings- og udviklingsopgaver for of­fent­lige instanser, børsnoterede virksomheder og andre større virksom­heder, der skal have rådgivning inden for digital indberetning, XBRL mv.

Claus er desuden en meget erfaren og anvendt foredragsholder og under­viser, særligt inden for områderne revisors erklæringer, revision og regnskab.

Erfaring

 • Revision af og regnskabsudarbejdelse for alle størrelse virksom­heder
 • Rådgivning omkring processer, omstruktureringer, selskabsretlige forhold mv.
 • Due diligence og virksomhedshandler
 • Rådgivning af SKAT, Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik m.fl. omkring XBRL og digital indberetning
 • Ansvarlig for og undervisning af fremtidens statsautoriserede revi­sorer (SR-akademiet) via FSR – Danske Revisorer

 


Jens_FaurholtJens Faurholt
Registreret revisor

45 år

DLBR Revision
Godkendt revisionsanpartsselskab
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N
Tlf: 87 40 66 88
Mobil: 28 73 04 04
Email: jens.faurholt@dlbr-revision.dk

Jens er registreret revisor og ejer af revisionsfirmaet DLBR Revision. Jens har 18 års erfaring inden for regnskab og revision og er bl.a. forfatter til bogen God regnskabspraksis i Dansk Landbrug. I sin tidligere ansættelse på Videncentret for Landbrug har Jens bl.a. deltaget i arbejdet med etablering af et kvalitetsstyringssystem til brug for de lokale landbrugscentre samt en gennemgribende ajourføring af landbrugets bogføringssystem. DLBR Revision betjener små og mellemstore kunder, hovedsageligt i selskabsform, både landbrug og øvrige brancher.

Undervisningserfaring:
Jens er en erfaren underviser inden for Dansk Landbrugsrådgivning og underviser inden for erklæringer, revision og review samt regnskabsmæssige emner. Eksternt har Jens undervist på Århus Universitet samt Finanssektorens Uddannelsescenter.


Bent Ramskov

Advokat (H) PH.D., HR (R)
Partner

52 år

DAHL Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning
Tlf: 88 91 91 91
Direkte: 88 91 92 57
Mobil: 20 12 08 30
e-mail: bra@dahllaw.dk

Bent Ramskov har solid erfaring som advokat og har møderet for Højesteret.

Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv.

Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.

Bent Ramskov er uddannet HD i regnskabsvæsen og har en ph.d. i skatteret. Han er en meget brugt og anerkendt underviser og holder løbende en række kurser for andre rådgivere, især om skatteretlige emner. Han deltager i en række ERFA-grupper med skatteretlig vinkel og er forfatter til flere bøger og artikler om skatteretlige emner.

Han er leder af DAHLs afdeling for skat, selskabsret og privatret.


Torben Bagge 

Partner, Advokat (H),
Leder af skatteafdelingen
og Bestyrelsesformand
Telefon:+45 87 34 75 30
Mobil: +45 24 82 24 84
E-mail: tb@tvc.dk

Torben Bagge har været partner i Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen siden 2001 og er i
dag leder af TVC Advokatfirmas skatteafdeling, der består af skatteproces, skattterådgivning
og skattestrafferet. Skatteafdelingen består i dag af 19 jurister.

Skatteafdelingen bistår såvel skatteydere som professionelle rådgivere med skatterådgivning og med at føre skatte- og afgiftssager i det administrative klagesystem og for domstolene. Torben har i den forbindelse ansvaret for et betydeligt antal verserende skatte- og afgiftssager. Skatteafdelingen har kontor såvel i Aarhus som i København.

Torben er forfatter til en række artikler, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab. Torben er medlem af Danske Advokaters Ekspertudvalg og medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater.
Undervisningserfaring

Torben har en meget betydelig undervisningserfaring, der går helt tilbage til 1990. Han er ekstern lektor i skatteret og offentlig ret på Aarhus Universitet. Herudover afholder Torben løbende kurser i forskellige aktuelle skatteretlige emner, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT.

 


Jørgen Frausing

Senior Tax Manager
Telefon: +45 33 18 61 55
Mobil: +45 40 89 69 32
E-mail: jfr@tvc.dk
Født: 1956
Afdeling: København

Jørgen Frausing har været ansat i TVC Advokatfirma siden 2010 og indgår i skatteafdelingen samt i afdelingen for generationsskifte, virksomhedsstruktur og omstrukturering.

Erhvervserfaring
1986 – Registreret revisor
1992 – Leder af afdelingen for Bikuben/BG Banks egne skatteforhold
2001 – Skattekonsulent i Foreningen Registrerede Revisorer
2006 – Leder af Info-revisions skatteafdeling
2010 – TVC Advokatfirma

Øvrige aktiviteter
Kursusvirksomhed
Har betydelig undervisningserfaring