Undervisere


Claus Bonde Hansen

Partner, Statsautoriseret revisor

BDO
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Birkemose Allé 39
6000 Kolding
Tlf: 76 35 56 00
Direkte: 76 35 56 94
Mobil: 40 57 03 01
Email: cbh@bdo.dk

Claus Bonde Hansen har været ansat siden 1. september 1994 og er i dag videnchef, partner og statsautoriseret revisor.

Videnchefen er ansvarlig for Videncentret. Videncentrets opgave er blandt andet:

 • Al faglig udvikling og sikring af faglig kvalitet mv.
 • Sparring på alle faglige spørgsmål
 • Udvikling af nye forretningsområder
 • Træning af alle medarbejdere i BDO
 • Udvikling og gennemførsel af eksterne kurser for kunder og kollegaer
 • Udvikling af revisions- og regnskabsværktøjer
 • Udvikling af brancher mv.

Claus varetager endvidere flere rådgivnings- og udviklingsopgaver for of­fent­lige instanser, børsnoterede virksomheder og andre større virksom­heder, der skal have rådgivning inden for digital indberetning, XBRL mv.

Claus er desuden en meget erfaren og anvendt foredragsholder og under­viser, særligt inden for områderne revisors erklæringer, revision og regnskab.

Erfaring

 • Revision af og regnskabsudarbejdelse for alle størrelse virksom­heder
 • Rådgivning omkring processer, omstruktureringer, selskabsretlige forhold mv.
 • Due diligence og virksomhedshandler
 • Rådgivning af SKAT, Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik m.fl. omkring XBRL og digital indberetning
 • Ansvarlig for og undervisning af fremtidens statsautoriserede revi­sorer (SR-akademiet) via FSR – Danske Revisorer

Jesper Steensbjerre

Partner, statsautoriseret revisor

BDO
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Birkemose Allé 39
6000 Kolding
Tlf: 76 35 56 00
Direkte: 76 35 56 65
Mobil: 25 61 70 47
E-mail: jsm@bdo.dk

Jesper er statsautoriseret revisor og partner på BDO’s kontor i Kolding.
Jesper er medlem af BDO’s interne kvalitetskontrol udvalg og yder løbende faglig sparring til medarbejdere og partnere i BDO’s region Syd, der beskæftiger mere end 100 revisorer.

Herudover passer Jesper en kundeportefølje bestående af små og mellemstore virksomheder.
Jesper har mere end 10 års undervisningserfaring på efteruddannelseskurser, herunder udlandskurser, SR-akademiet, samt FSR’s efteruddannelsesforløb.


Jannik Hansen
Ejer, Innovationshuset

Arbejder som rådgiver indenfor økonomi og ledelse for virksomheder. Fokus på budgetter, der afspejler planer og strategi, fund raising, forberedelse af virksomheder til salg og turn-arounds.

Baggrund

 • Statsautoriseret Revisor siden 1999
 • Praktiseret som Statsautoriseret Revisor indtil 2008
 • Har rådgivet ejerledede virksomheder siden 2008
 • Undervisningserfaring fra blandt andet FSR (ejerskifte, salgsmodning mv.)
 • www.innovationshuset.dk

Camilla Poulsen
Senior tax manager, Master i SKAT

Revitax
Ewaldsgade 5
2200 København N
Tlf. 33 91 22 01
Direkte telefon: 33 77 81 09
Email: cap@revitax.com

Camilla, der er født i 1967, er skatterevisor og merkonom i revision, samt har en master i skat (MTL).

Camilla har været ansat hos SKAT fra 1993 til 1999, hvorefter hun skiftede til den private sektor for skatterådgivning. Camilla har været ansat hos Revitax siden 1. oktober 1999.

Camilla har i en lang årrække undervist revisorer på forskellige niveauer i forskellige discipliner inden for skatteretten.


Gert Nissen

Partner

DLA Piper
DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, niveau 3
8000 Aarhus C
Tlf. 51 99 90 69
Email: gert.nissen@dk.dlapiper.com

Gert Nissen rådgiver virksomheder omkring drift- og likviditetsforbedring og beskæftiger sig således med finansiering, organisation og ledelse.

Gert har derudover meget erfaring med behandling af konkursboer og har været udpeget som kurator i et stort antal konkursboer. Gert er desuden fast medhjælper ved Skifteretten i Aarhus i gældssaneringssager. Han er tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i Konkursret.

Som led i sin rådgivning har Gert medvirket ved gennemførelse af et stort antal virksomhedsoverdragelser.


Per Buttenschøn
Partner

DLA Piper
DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, niveau 3
8000 Aarhus C
Tlf. 29 25 62 23
Email: per.buttenschoen@dk.dlapiper.com

Per Buttenschøn er en anerkendt advokat inden for insolvensret og har en omfattende viden og erfaring inden for alle elementer i insolvensretten.

Per er specialist i nødlidende engagementer, og håndterer alle dele heraf (rekonstruktion, konkurs, tvangsauktioner, realisering af panterettigheder, realisering af kautionskrav og kautionister, m.v.).

Erfaring

 • Arbejdet intensivt med insolvensret siden 2006
 • Fast medhjælper i likvidationssager ved Skifteretten i Aarhus
 • Medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel i Retten i Aarhus og i Sø- og Handelsretten, København
 • Ført flere principielle sager om konkursret ved Højesteret
 • Udpeges som kurator i cirka 130 konkursboer om året (i 2022 dog 159), og er dermed en af de mest anvendte konkursadvokater i Danmark

Kim Rooed Pedersen
Founder, Rooed Corporate Finance

Arbejder med Corporate Finance med fokus på køb og salg af virksomheder, rådgivning og forretningsudvikling.

 • Cand.Merc.aud
 • Har lavet værdiansættelser af goodwill i mere end 150 kriseramte virksomheder med udgangspunkt i virksomhedernes interne oplysninger
 • Har været involveret i +50 M&A
 • Undervist siden 2015 i erhvervsjura og virksomhedsøkonomi